Školenia zamestnancov

Na krátkodobých spoločných školiacich podujatiach pre zamestnancov sa môžu zúčastniť školitelia, učitelia, tútori a hodnotitelia odborníkov v aplikácii termickej analýzy v oblasti materiálovej vedy, ktorí boli z partnerských inštitúcií prijatí v prvej fáze. Budú sa zúčastňovať na pravidelne organizovaných trojdňových workshopoch, a to na národnej úrovni, ako aj vo väčších virtuálnych iniciatívach.

Prostredníctvom tejto aktivity budú mať možnosť získať špecifické vzdelávanie súvisiace s podmienkami vhodnými na využívanie a vytváranie vzdelávacích ciest vo virtuálnom prostredí výučby; o vypracovaní akčného plánu a osnov pre výber modulov o tepelnej analýze materiálov ao vykonaní skúšok. Budú im poskytnuté konkrétne prípadové štúdie a príklady osvedčených postupov, ako aj príslušné nástroje sebahodnotenia.