Základy teórie termickej analýzy a kalorimetrie

Portfolio Description


Tento úvodný modul pokrýva základné koncepty a definície termodynamiky a termickej analýzy.

Táto lekcia je zameraná aj na študentov, ktorí nemusia ovládať termodynamiku. Vyhýba sa mnohým podrobnostiam, ktoré priamo nesúvisia s termickou analýzou a kalorimetriou. Zahrnuté sú nasledujúce pojmy:

Čo je to „teplo“?

Čo je to „teplota“?

Čo je to termodynamická stavová veličina? (a prečo je to dôležité pre termickú analýzu a kalorimetriu)

Špecifické teplo pri konštantnom objeme CV

Špecifické teplo pri konštantnom tlaku CP

Táto lekcia zahŕňa:

Definíciatermickej analýzy

Techniky termickej analýzy

Kalorimetria