Krátky kurz

Na zmiešanej mobilite vysokoškolských študentov sa môžu zúčastniť vysokoškolskí a postgraduálni študenti v oblasti vedy, oficiálne zapísaní v partnerských inštitúciách, ako aj zamestnanci v oblasti termickej analýzy materiálov alebo absolventi, ktorí chcú pracovať v tejto oblasti. Účastníci budú mať možnosť získať teoretické a praktické poznatky o technikách termickej analýzy a ich aktuálnych aplikáciách na charakterizáciu materiálov prostredníctvom flexibilných krátkodobých školení.

V prvej fáze budú študenti študovať v on-line forme (on-line kurzy a hodnotenia) vo svojej domácej krajine, po ktorej budú nasledovať sedemdňové školenia v Grécku-Taliansku. Celková doba štúdia bude 70 dní zmiešanej mobility, vrátane 63 dní virtuálnej mobility a 7 dní fyzickej mobility.