Όροι και Προϋποθέσεις 2

Οροι και Προϋποθέσεις

Σχολείο Θερμικής Ανάλυσης

Οι συμμετέχοντες στο σχολείο θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με τις τεχνικές θερμικής ανάλυσης και τις ενημερωμένες εφαρμογές τους όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των υλικών.

Το σχολείο εφαρμόζει ένα σενάριο συνδυασμένης εκμάθησης στο οποίο η περίοδος eLearning και η δια ζώσης περίοδος είναι κατά τρόπο που μια μέθοδος μπορεί να υποστηρίξει λειτουργικά η μία την άλλη.

Οι φοιτητές στην πρώτη φάση θα ακολουθήσουν μια περίοδο, από τις 17/02/2020 έως 30/05/2020 ( 16 εβδομάδες) ηλεκτρονικής μάθησης (e-courses και αξιολογήσεις) στη χώρα πρόελευσης τους, ακολουθούμενη από τη φάση της φυσικής κινητικότητας στην οποία εντός της περιόδου των 5 ημερών θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 8 έως Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 στο:
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Λευκωσία, Κύπρος

Ποιοι είναι επιλέξιμοι:

Μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες που ανήκουν στα πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
Οι μεταδιδακτορικοί φοιτητές που ανήκουν στα πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και πρέπει να πιστοποιούνται ειδικά από κάθε ίδρυμα.

Υποχρεώσεις

Κάθε επιλεγόμενος φοιτητής πρέπει να αφιερώσει τον απαραίτητο χρόνο για να μελετήσει όλο το διδακτικό υλικό των μαθημάτων που θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πύλη eLearning του σχολείου.
Επιλέξτε μια πρακτική αξιολόγηση από τα θέματα που θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο. Αυτό το έργο θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια σχολικών μαθημάτων (διάρκεια παρουσίασης 10 λεπτά) και θα πρέπει να απαντά σε ερωτήσεις από δασκάλους και μαθητές.
Κατά τη διάρκεια Φεβρουαρίου-Ιουνίου, κάθε φοιτητής που έχει επιλεγεί θα είναι σε θέση να επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τα προσφερόμενα μαθήματα και το έργο που έχει αναλάβει.
Κάθε φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει το συνολικό κύκλο σπουδών (Elearning και δια ζώσης εκπαίδευση)

Το σχέδιο καλύπτει το ακόλουθο κόστος φυσικής κινητικότητας για κάθε φοιτητή:

Τα ταξίδια κοστίζουν έως και 275 €

Έξοδα διαμονής (6 διανυκτερεύσεις) και ημερήσια έξοδα, κατ ‘αποκοπή ποσό 406 €