Σύντομος κύκλος σπουδών

Στην μικτή κινητικότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  μπορούν να συμμετάσχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές στις επιστήμες που είναι επίσημα εγγεγραμμένοι σε ιδρύματα εταίρους του σχεδίου, καθώς και εργαζόμενοι στον τομέα της θερμικής ανάλυσης των υλικών ή απόφοιτοι που επιθυμούν να εργαστούν στον τομέα αυτό. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με τις τεχνικές θερμικής ανάλυσης και τις ενημερωμένες εφαρμογές της σχετικά με το χαρακτηρισμό των υλικών μέσω ευέλικτων μαθημάτων κατάρτισης μικρής διάρκειας.
Κατά την πρώτη φάση, οι εκπαιδευόμενοι θα παρακολουθήσουν μια περίοδο ηλεκτρονικής επιμόρφωσης ( με υλικό αναρτημένο σε ειδική πλατφόρμα του διαδικτύου) στη χώρα προέλευσής τους, ακολουθούμενη από 7 ημέρες εργαστήρια κατάρτισης πρόσωπο με πρόσωπο στην Ελλάδα. Η συνολική περίοδος μάθησης θα είναι 70 ημέρες συνδυασμένης κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων 63 ημερών εικονικής κινητικότητας και 7 ημερών φυσικής κινητικότητας.