Σχετικά με Εμάς

Ποιοι είμαστε

Η αποτελεσματική θερμική ανάλυση των υλικών απαιτεί τη συνεργασία πολλών επιστημονικών κλάδων όπως η Φυσική, η Χημεία, η Επιστήμη των Τροφίμων, η Γεωλογία, η Φαρμακευτική, κ.λπ., ενώ ταυτόχρονα είναι μια πρακτική διαδικασία με ιδιαίτερα προσανατολισμένες δεξιότητες. Η εξέλιξη των αναλυτικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων σε τεχνικές θερμικής ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στη Επιστήμη Υλικών απαιτεί ένα περιβάλλον συνεχούς εκμάθησης, το οποίο ενημερώνεται τακτικά.

Εταίροι

Tο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) (AUTh) είναι ένα κρατικό ίδρυμα που ιδρύθηκε το 1925. Η δομή του, το φάσμα των δραστηριοτήτων του και το μέγεθός του το καθιστούν τον μεγαλύτερο και πιο σύνθετο φορέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Στις 42 σχολές του Πανεπιστημίου φοιτούν περισσότεροι από 95.000 φοιτητές ενώ ο αριθμός διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού αγγίζει τις 3.000. Το ΑΠΘ αποφάσισε να εφαρμόσει προγράμματα διά βίου μάθησης, με στόχο την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών και απαιτήσεων της ελληνικής κοινωνίας για εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση.
Το Τμήμα Φυσικής έχει περίπου 800 σπουδαστές, 111 μέλη προσωπικού και είναι απόλυτα κατάλληλο για το συντονισμό ενός σχεδίου που ασχολείται με τα «εργαλεία της Μπολόνια» (Bologna tools) αφού έχει επεκτείνει την εμπειρία του σε πολυμερή συνεργασία και προγράμματα κινητικότητας Erasmus και φέρει στενές σχέσεις με την ελληνική εργασιακή αγορά.
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) διαθέτει τεχνογνωσία στον θερμικό χαρακτηρισμό των υλικών, στην κινητική θερμικής διάσπασης των πολυμερών, στις θερμικές ιδιότητες και τη θερμοοξειδωτική σταθερότητα των νανοϋλικών.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους σπουδαστές του το 1992. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελείται από διακεκριμένο ακαδημαϊκό προσωπικό που στοχεύει στην δημιουργία και την διάχυση της γνώσης. Παρά το σύντομο ιστορικό του, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει κερδίσει το σεβασμό της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας και την εκτίμηση της κυπριακής κοινωνίας.
Το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής δραστηριοποιείται και διαθέτει:
• Έρευνα σε θερμοηλεκτρικά υλικά με έμφαση στις τεχνικές θερμικής ανάλυσης.
• Διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων σε τεχνικές Χαρακτηρισμού Υλικών, συμπεριλαμβανομένης της θερμικής ανάλυσης.
• Εγκαταστάσεις θερμικής ανάλυσης με έμφαση στις μετρήσεις θερμικής αγωγιμότητας με διάφορες μεθόδους.
Το Εργαστήριο Επεξεργασίας Κόνεως, που είναι εγκατεστημένο στο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής, ασχολείται με ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα της επιστήμης και της μηχανικής υλικών και περιλαμβάνει:
– Σύνθεση υλικών: Η παρασκευή υλικών έχει αναπτυχθεί με βάση διάφορες συνθέτες τεχνικές όπως αντιδράσεις στερεάς κατάστασης, σύνθεση με τήξη, σύνθεση μηχανικής κραματοποιήσης κ.α.
– Επεξεργασία υλικών: Επί του παρόντος χρησιμοποιούνται τεχνικές όμως μηχανική άλεση και θερμή πρέσα. Τέτοιες τεχνικές μπορούν να προσφέρουν πλεονεκτήματα όπως βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες, μαζική παραγωγή, ποικιλία σε σχήματα και εφαρμόζονται σε ποικιλία υλικών συμπεριλαμβανομένων των ημιαγωγών καθώς και των μετάλλων.
-Χαρακτηρισμός υλικών: Ο χαρακτηρισμός των υλικών γίνεται συνήθως με τεχνικές όπως η περίθλαση ακτίνων Χ, η θερμική ανάλυση, το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης, η φασματοσκοπία ενεργειακής διασποράς κλπ. Ο εξοπλισμός διατίθεται στο Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
-Ιδιότητες υλικών: Οι μετρήσεις των θερμοηλεκτρικών ιδιοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του συντελεστή Seebeck, της ηλεκτρικής και θερμικής αγωγιμότητας μπορούν να πραγματοποιηθούν σε θερμοκρασίες RT-800oC.

Το Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμηςτο οποίο ιδρύθηκε το 1303 από τον Πάπα Boniface VIII, είναι ένα από τα παλαιότερα πανεπιστήμια του κόσμου και το δεύτερο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Ευρώπης, ικανό να διαχειριστεί: 111.000 εγγεγραμμένους φοιτητές, 8.000 από τους οποίους προέρχονται από το εξωτερικό, 1.000 εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές κάθε χρόνο, 11 σχολές που καλύπτουν κάθε είδους επιστημονικό πεδίο, 63 τμήματα, περισσότερους από 4.700 καθηγητές και ερευνητές και 4.300 διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. Το Πανεπιστήμιο Sapienza προσφέρει τεράστια ποικιλία μαθημάτων: Περίπου 260 προγράμματα σπουδών σε επίπεδο Bachelor και Master, 80 διδακτορικά προγράμματα, επαγγελματικά μαθήματα διάρκειας ενός έως δύο ετών και μεταπτυχιακά προγράμματα που διδάσκονται εξ ολοκλήρου στα αγγλικά (συμπεριλαμβανομένου του πτυχίου Ιατρικής και Χειρουργικής, διάρκειας 6 ετών).

Το Σλοβακικό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Μπρατισλάβα (STUBA) (STUBA) περιλαμβάνει 7 σχολές: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας των Πληροφοριών, Σχολή Τεχνολογίας Χημικών και Τροφίμων, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών και Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογιών Πληροφορικής. Το STU είναι το πιο αντιπροσωπευτικό όργανο στον τομέα της έρευνας και της εφαρμογής πολλών επιστημονικών κλάδων στη Σλοβακία. Το Πανεπιστήμιο είναι σε θέση να διεκπεραιώσει σύνθετα ερευνητικά προγράμματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. To STU διατηρεί ευρεία επιστημονική συνεργασία με εργαστήρια και ερευνητικές ομάδες από όλο τον κόσμο.
Το εργαστήριο θερμικής ανάλυσης και θερμιδομετρίας στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Τεχνολογίας Τροφίμων είναι εξοπλισμένο με 4 θερμιδόμετρα DSC και 1 ταυτόχρονο θερμικό αναλυτή TG / DTA (DSC). Το προσωπικό του εργαστηρίου παρέχει (i) διαλέξεις για τους φοιτητές MSc και PhD για τη χημική θερμοδυναμική, τη θερμική ανάλυση και τη σταθεροποίηση των υλικών, (ii) εργαστηριακές ασκήσεις για τη θερμική ανάλυση (iii) εργαστηριακές ασκήσεις και σεμινάρια Φυσικής- Χημείας για προπτυχιακούς φοιτητές. Στα πλαίσια της έρευνας, το εργαστήριο ασχολείται με τη φυσικοχημεία των υλικών, κυρίως με την θερμική και θερμοοξειδωτική αποικοδόμηση υλικών, προβλέψεις της διάρκειας ζωής των υλικών, την θερμοαναλυτική κινητική, τον χαρακτηρισμό των υλικών και τη μοντελοποίηση των διεργασιών που διεξαγονται σε συμπυκνωμένη φάση.

Το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου (UMIL), (που ιδρύθηκε το 1924, είναι ένα δημόσιο διεπιστημονικό ίδρυμα διδασκαλίας και έρευνας, το οποίο διακρίνεται για την ευρεία ποικιλία επιστημονικών πεδίων που καλύπτει. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στην Ιταλία με περίπου 65.000 εγγεγραμμένους φοιτητές. Το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου είναι το ιταλικό πανεπιστήμιο με την υψηλότερη κατάταξη, σύμφωνα με την ακαδημαϊκή κατάταξη των πανεπιστημίων ανά τον κόσμο που έγινε το 2007.
Το Τμήμα Τροφίμων, Περιβαλλοντικών και Διατροφικών Επιστημών (DeFENS) έχει στην κατοχή του το “Εργαστήριο Θερμικής Ανάλυσης και Θερμιδομετρίας” που είναι εξοπλισμένο με δέκα διαφορετικά θερμιδομετρικά όργανα για την δημιουργία πειραμάτων φυσικοχημείας βιολογικών συστημάτων.