Σύντομος κύκλος σεμιναρίων στη θερμική ανάλυση

O κύκλος σεμιναρίων σκοπεύει να ενισχύσει τη διαπεριφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δραστηριοποιούνται στον τομέα της θερμικής ανάλυσης των υλικών.

Όλοι οι εταίροι έχουν καθιερώσει επί μακρόν συνεργασία για την οργάνωση μαθημάτων κατάρτισης σε συγκεκριμένα θέματα. Οι εταίροι θα φέρουν τις διαφορετικές εμπειρίες και τις ικανότητές τους, καλύπτοντας συγκεκριμένες επιστημονικές ενότητες που είναι συμπληρωματικές για τη δημιουργία μιας γενικής επισκόπησης των τεχνικών θερμικής ανάλυσης και των εφαρμογών τους στη μελέτη και τον χαρακτηρισμό των υλικών, που εξυπηρετούν ταυτόχρονα τις ομάδες καθηγητών και εκπαιδευόμενων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ

Σύντομος κύκλος μαθημάτων στη θερμική ανάλυση

2ος Γύρος

Virtual phase από 15/03/2021 έως 30/05/2021. Εβδομάδα Workshop στη Λευκωσία , Κύπρος από 07/06/2021 έως 12/06/2021

00Μέρες00Ώρες00Λεπτά00Δευ

    *Αν έχετε κάνει εγγραφή κατά το προηγούμενο έτος δεν χρειάζεται να κάνετε και πάλι εγραφή